Barneveld dorp en de Glind

Contact met Barneveld dorp en de Glind

Aanmeldingen/wijzigingen, vragen en klachten:
van maandag t/m vrijdag
Bij uw coördinator tussen 8.30 uur en 16.30 uur

Of bel of mail naar onderstaand mailadres:

In de oneven maanden:
Mw. R. Oudejans
Tel.: 06-13810052
E-mail : we.oudejans-sarelse@online.nl

In de even maanden:
Mw. J. v. Ravenhorst
Tel.: 06-13810052
E-mail: jvravenhorst@kpnmail.nl

Vragen over de factuur:
G. van Dijk
E-mail: gavandijk@solcon.nl
Telefoonnummer vindt u bovenaan op de factuur.

---------------------------------------------------

Inleveren bestellijsten:
U levert deze ingevulde menulijst daarna op vrijdag in. Maar het mag ook nog op de dinsdag erna.

Uw ingevulde lijst komt niet retour op de vrijdag of dinsdag daarop:
Dan registreren wij uw bestelling qua hoeveelheid zoals de voorgaande week. U ontvangt dan voor die week de zogenoemde standaard menu’s.

Geen maaltijd gewenst (bv. vakantie of van te voren wetend van een opname elders)
Geef dit uiterlijk 5 werkdagen van te voren op bij de coördinatrices Maaltijd aan Huis.
Op werkdagen tussen 8.30 uur en 16.30 uur, of via een mail.
Als wij geen bericht ontvangen worden de maaltijden normaliter bezorgd en berekend. Bij spoedopname kan het direct worden stopgezet